Screen Reader Mode Icon
Това проучване е предназначено за работодатели, мениджъри и предприемачи в сектора на независимите от държавата организации в областта на сценичните изкуства /комерсиални и нестопански/. Отговорът на въпросите ще Ви отнеме около 10 минути. Любезно молим за Вашето мнение до 5 февруари 2020. Всички индивидуални отговори ще се анализират и ще останат анонимни. Оценяваме високо съдействието Ви!
С благодарност!
Проф.д-р Лидия Върбанова и екип

Ако сте индивидуален изпълнител, а не работодател, молим Ви да отговорите на друго проучване тук: https://www.surveymonkey.com/r/social_dialogue_performers_Bulgaria

Question Title

* 1. В кой подсектор /кои подсектори/ е активна вашата организация? [възможен е повече от един отговор]

Question Title

* 2. Колко души са работили във вашата организация през 2019 г. (средно през годината)? [възможен е само един отговор]

Question Title

* 3. Имаше ли много промени в броя на хората, които са работили за вас през последната година? [Възможен е само един отговор]

Question Title

* 4. Какви видове договори подписахте през 2019 г. с Вашите работници/служители/артисти? (моля, отбележете всички, които са приложими) [възможни са множество отговори]

Question Title

* 5. Коя беше най-често срещаната форма на договаряне с наетите от Вас работници/служители/артисти през 2019 г.? [възможен е само един отговор]

Question Title

* 6. Приблизително какъв процент от общия ви бюджет през 2019 г. беше от публични/обществени източници (т.е. държавен, регионален или местен бюджет, средства по програми на Европейската комисия и т.н.)?  [възможен е само един отговор]

Question Title

* 7. Член ли е вашата организация на асоциация на работодателите? [възможен е само един отговор]

Question Title

* 8. Бихте ли се заинтересували да се присъедините към работодателска асоциация? [възможно е само един отговор и отворено поле за текст]

Question Title

* 9. Виждате ли необходимостта / потенциалната полезност от диалог между представители на работодателите и представители на работниците в сектора на независимите сценични изкуства /стопански или нестопански организации/? [възможен е само един отговор]

Question Title

* 10. Кои три теми смятате за най-важни и полезни за обсъждане при договарянето между работници и работодатели в сектора (подсектора) в който работите? (възможни са до три отговора)

Question Title

* 11. Виждате ли пречки, които възпрепятстват развитието на диалога между работодатели и работници във вашия сектор? [възможно е само един отговор и отворено поле за текст]

Question Title

* 12. Кои са според Вас основните предизвикателства за развитието на вашата организация (например свързани с модела на финансиране, достъпа до работна сила, отношенията с публичните институции и т.н.)?

Question Title

* 13. Благодарим ви за участието в анкетата. В полето по-долу можете да дадете допълнителни коментари относно социалния диалог в сектора на комерсиалните/независимите сценични изкуства. Ако искате да се свържем с вас, за да обсъдим по-подробно някои от въпросике, моля, въведете своите данни за контакт:

0 of 13 answered
 

T