Screen Reader Mode Icon
Pengurusan dokumen dan fail merupakan bidang pengurusan yang bertanggungjawab bagi mengadakan kawalan secara efisyen dan sistematik ke atas pewujudan, penyenggaraan dan pelupusan rekod. Kawalan ini termasuk proses penawanan bukti dan maklumat mengenai aktiviti dan transaksi urusan organisasi dalam bentuk rekod. Ini adalah kerana rekod yang diwujudkan dapat membuktikan segala tindakan yang telah dibuat serta sebagai bahan rujukan dalam merujuk/ membuat keputusan.

Bagi memastikan Pengurusan Dokumen dan Fail Universiti Teknologi Malaysia sejajar dengan Panduan Pengurusan Rekod Awam (Cetakan 2016) yang dikeluarkan oleh Arkib Negara Malaysia, semua Pegawai Rekod dan Kerani Fail di Pusat Tanggungjawab dipohon untuk mengisi Borang Penilaian Audit Kendiri bagi melihat kadar kepatuhan terhadap panduan sedia ada serta bagi tujuan penambahbaikan.

Borang penilaian ini terbahagi kepada 6 seksyen iaitu:

Seksyen A - Dokumen Rujukan PTJ/Fakulti Berkaitan Pengurusan Rekod
Seksyen B – Maklumat Asas Pengurusan Rekod PTJ
Seksyen C – Pendaftaran & Penawanan Rekod
Seksyen D - Akses Dan Kawalan Pergerakan Fail/Rekod
Seksyen E – Penutupan Fail
Seksyen F – Pelupusan & Simpanan Kekal Rekod

Question Title

* 2. BAHAGIAN / UNIT

Question Title

* 3. PEGAWAI REKOD PTJ/FAKULTI

Question Title

* 4. PEMBANTU TADBIR REKOD PTJ/FAKULTI

0 of 35 answered
 

T