1. Criteriul "Colaborarea"

Question Title

* 1. Școala dumneavoastră este un mediu de învățare în care fiecărui elev îi este alocat câte un dispozitiv cu care se poate conecta la internet. Dumneavoastră folosiți sistemul de gestiune al învățării, utilizat de către școală, pentru a posta resurse necesare activităților de învățare, teste și sarcini de lucru. Elevii trimit sarcinile de lucru rezolvate, în vederea notării, participă la discuții și dau teste prin intermediul aceluiași sistem de gestiune al învățării.

Care dintre următoarele activități de învățare conține caracteristici ale colaborării conform criteriului PIS21 „Colaborarea”? Alegeți două.

Question Title

* 2. La ora de Geografie, elevii primesc sarcina de a crea o broșură digitală despre circuitul apei în natură.

Care dintre următoarele activități de învățare conține caracteristici ale colaborării conform criteriului PIS21 „Colaborarea”? Alegeți două.

Question Title

* 3. Alegeți două activități de învățare care ilustrează munca interdependentă așa cum este definită în criteriul PIS21 „Colaborarea”.

Question Title

* 4. Care dintre următoarele activități de învățare contribuie la îndeplinirea nivelului 5 de calitate al criteriului PIS21 „Colaborarea”? Alegeți două.

Question Title

* 5. În cadrul orei de istorie, elevii primesc sarcina de a crea o prezentare PowerPoint despre cele mai importante evenimente ale perioadei interbelice din punct de vedere cultural.

Care dintre următoarele afirmații de mai jos reprezintă cea mai bună abordare de facilitare a colaborării dintre elevi conform criteriului PIS21 „Colaborarea”?

Question Title

* 6. La ora de Geografie, elevii studiază fenomenele provocate de către schimbările de mediu. Doriți să gestionați această activitate de învățare pentru a facilitata colaborarea conform criteriului PIS21 „Colaborarea”.

Care dintre următoarele activități de învățare facilitează colaborarea conform criteriului PIS21 „Colaborarea”?

Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T