MIESTO VALDŽIA NORĖTŲ
ATSIKLAUSTI ŠIAULIEČIŲ NUOMONĖS!

Gerbiamos Šiaulietės,

Gerbiami Šiauliečiai,
 
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ - šitaip teigia Mūsų Konstitucijos 5 straipsnis.  Europos vietos savivaldos chartijoje taip pat sakoma: „Savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindas“.

Dabartinės Tarybos kadencijos pabaiga - 2023 m. pavasarį. Dabar privalome drauge dirbti savo miesto labui ir norime paprašyti Jūsų pagalbos bei atsiklausti nuomonės. Nuoširdžiai kviečiu visus aktyviai dalyvauti sociologinėje apklausoje, kuri padės išsiaiškinti miesto gyventojų lūkesčius, nuogąstavimus bei neišnaudotas miesto galimybes. Šią apklausą atlieka nepriklausomi mokslininkai. Apklausa yra anoniminė ir asmeninių duomenų nurodyti nereikia. Mums Saulės miesto gyventojų nuomonė labai svarbi, todėl Jūsų atsakymai bus atidžiai išnagrinėti. Kurkime Šiaulių gerovę kartu!


Šiaulių meras Artūras VISOCKAS

T