Screen Reader Mode Icon

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU

Kierownik badania: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski

Zespół badaczy: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski (specjalista ginekolog, onkolog seksuolog), dr n. med. Robert Kowalczyk (psycholog, seksuolog kliniczny),
dr Barbara Hadacz (ginekolog, seksuolog)

1.Założenie

Seksualność kobiet w okresie pomenopauzalny była przedmiotem niewielkiej ilości badań. Okres o ustaniu funkcji jajników jest czasem zmian hormonalnych oraz zmian socjologicznych, które w różnym stopniu mogą wpływać na zdrowie, w tym zdrowie seksualne. Wydaje się, iż to właśnie ta grupa kobiet powinna być objęta szczególną opieką, nie tylko w aspekcie badan profilaktycznych (rak szyjki macicy, rak piersi), ale również zachowania funkcji seksualnych i realizowania swoich pragnień właśnie w tym zakresie.

Poniższe badania pozwoli odpowiedzieć na pytania odnośnie stanu zdrowia seksualnego pacjentek po 55 roku życia oraz ich oczekiwać w odniesieniu do funkcjonowania seksualnego. Dzięki temu możliwa będzie ocena potrzeb seksualnych tej właśnie grupy i przygotowanie programów edukacyjnych skierowanych dla pacjentek po 55 roku życia i ich partnerów.

2. Przebieg badań:

Badaniem zostanie objęte 300 kobiet w wieku 55 i więcej lat. Pacjentki zostaną podzielone na 2 podgrupy w zależności od aktywności seksualnej. Narzędziem badawczym będzie kwestionariusz zawierający pytania dotyczące parametrów socjoekonomicznych, cyklu reakcji seksualnych oraz odnoszących się do zachowań seksualnych. Dodatkowo zostaną zastosowane następujące standaryzowane skale:

·              BESAQ – Kwestionariusz Obrazu Ciała Podczas Aktywności Seksualnej – wersja polska

·              MRS – (Menopause Rating Scale) Skala oceny objawów menopauzy – wersja polska

·              KDM -2 (Kwestionariusz Dobranego Związku)

·              HADS – (Szpitala Skala Leku i Depresji)

·              CSFQ  (Kwestionariusz Zmian w Zachowaniach Seksualnych)

·              SESII-W – skala pobudzenia i hamowania seksaulengo

·              Skala Funkcji Seksualnej Kobiety – wersja skrócona

·              Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety

·              Skala Niezadowolenia Seksualnego

·              Seksualny Obraz Siebie

·              SQoL - Kwestionariusz Jakości Życia W Odniesieniu Do Seksu

Zebrane dane zostaną przeanalizowane statystycznie. Uzyskane wyniki pozwolą na ocenę zachowań seksualnych kobiet 55 plus. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie rzetelnych poradników dla kobiet w wieku 55 plus odnośnie ich funkcjonowania seksualnego.

3. Poufność i ochrona danych osobowych:

Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia będą traktowane jako silnie poufne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych. Wyniki badań mogą być publikowane lub prezentowane w postaci publikacji lub w trakcie spotkań naukowych, ale bez podawania danych osobowych.

Uczestnicząc w poniższym badaniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w tym danych wrażliwych tj. e-mail) dla potrzeb niezbędnych do realizacji badań naukowych "Determinanty satysfakcji seksualnej i postrzegana siebie u kobiet w wieku około menopauzalnym" wykonywanych przez powyższy zespół, któ

Question Title

* 1. Czy wyrażasz zgodę na udział w badaniu?

0 of 115 answered
 

T