Geachte heer/mevrouw,

In deze enquête wordt u bevraagd over uw ervaringen met schrijftolken. Welke competenties vind u belangrijk bij schrijftolken en welke competenties mist u? Hoe maakt u de keuze voor een schrijftolk?

Ik ben Lieske Draeck en ik studeer aan de opleiding Master Dovenstudies. Voor deze opleiding voer ik dit onderzoek uit en wil ik duidelijk krijgen op basis van welke argumenten u een schrijftolk vraagt om voor u te komen tolken. Ook wil ik, middels dit onderzoek, te weten komen waar de verbeterpunten van de schrijftolken en schrijftolkstudenten liggen. Wanneer de verbeterpunten duidelijk zijn kunnen deze worden teruggekoppeld naar het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies van Hogeschool Utrecht, naar de schrijftolkenopleiding en de Nederlandse Schrijftolkvereniging. Op deze manier kunnen de schrijftolkstudenten en de huidige, afgestudeerde schrijftolken een kwaliteitsverbetering doorvoeren in hun eigen presteren.

Wilt u bijdragen aan deze kwaliteitsverbetering, gelieve dan deze enquête in te vullen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Lieske Draeck

Schrijftolk | Tolk NGT/NmG | Docent NGT/NmG en schrijftolkvaardigheden
lieske.draeck@student.hu.nl

T