Question Title

* Arbetsgivare

Question Title

* Kön

Question Title

* Vilket betyg ger du kompetensutvecklingen som helhet?

Question Title

* Vad var det du tyckte var bra med kompetensutvecklingen?

Question Title

* Har du några förslag på förbättringar?

Question Title

* Finns det något övrigt du vill framföra?

Tack för att du tog dig tid!

Klicka på skicka så är det klart sedan!

T