1. Inleiding

 
10% of survey complete.

Hartelijk dank om deel te nemen aan de enquête van BEMAS, PREBES, ARCoP en FEBELSAFE over veiligheid in onderhoud.

Doel van de enquête is om voor de eerste maal in kaart te brengen wat de ongevallencijfers in onderhoud zijn in België.

Mogen wij u dan ook vragen om de vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk te beantwoorden. De antwoorden worden volstrekt confidentieel behandeld. Onder geen enkel beding worden individuele antwoorden met officiële instanties of derden gedeeld. De antwoorden worden door onze interne medewerkers* verwerkt tot een algemeen rapport met de resultaten van de enquête.

Na het verwerken van de enquête, ontvangt u als deelnemer een exemplaar van dit rapport. Zo kan u de situatie in uw bedrijf vergelijken met de algemene tendenzen.


BELANGRIJK:

1. In deze enquête verstaan we onder onderhoud voornamelijk technisch onderhoud aan machines, toestellen, voertuigen, installaties, infrastructuur en gebouwen. Het onderhoud aan liften, HVAC en andere technische installaties in gebouwen is ook omvat in de definitie van onderhoud voor deze enquête. Niet-technisch facilitair onderhoud komt NIET in aanmerking (bijvoorbeeld schoonmaken en poetsen van de burelen, schilderen van muren, ramen en deuren, tuinonderhoud,…) .

2. Gelieve in de antwoorden ongevallen tijdens woon-werkverkeer NIET op te nemen .

3. Deze enquête geldt voor één vestiging van uw bedrijf of instelling in België. Indien uw bedrijf of instelling meerdere vestigingen heeft op verschillende geografische locaties in België, gelieve dan de vragenlijst te beantwoorden per vestiging (of enkel voor de hoofdvestiging).

4. De vragen gelden zowel voor bedrijven als voor andere instellingen en organisaties die onderhoudstechnici in dienst hebben. Voor de eenvoud zijn de vragen opgesteld in hoofde van bedrijven, maar ook instellingen en organisaties dienen deze vragen te beantwoorden.


* De gegevens worden beheerd en geanalyseerd door interne medewerkers van BEMAS, PREBES, ARCOP en FEBELSAFE.

BEMAS vzw is de Belgische vakvereniging voor onderhoud.
PREBES vzw is de vereniging van Preventieadviseurs in Vlaanderen.
ARCoP vzw is de vereniging van Preventieadviseurs in Wallonië.
FEBELSAFE vzw is de Belgische Federatie van leveranciers en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn bij het werken.

Question Title

* 1. Optie:

T