Vliv zakladatele na rozvoj mladé firmy

Děkujeme za Vaši účast na studii věnované vlivu osoby zakladatele na rozvoj mladé firmy. Tato studie je realizována Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Prosíme o dokončení celého dotazníku. Pro vyhodnocení výzkumu jsou nezbytná kompletní data. V případě nedokončení dotazníku, musíme Vaše odpovědi vyloučit a Váš čas byl ztracený.
Po vyplnění dotazníku máte nárok na odměnu 100 CZK jako kompenzaci Vaší časové investice.

V rámci studie je třeba, abyste odpověděl/a na dva krátké dotazníky. Na první (o délce ca. 10 min) nyní, na druhý (o délce ca. 5 min) příští rok.

U jednotlivých otázek se prosím příliš nezdržujte. Pokud naleznete otázku, která Vaší situaci ne úplně odpovídá, jednoduše zvolte odpověď, která je nejblíže tomu, jak se chováte či přemýšlíte. Užitečnost této studie závisí na Vaší upřímnosti a poctivosti, se kterou otázky zodpovíte. Studie je anonymní a přísně důvěrná. Žádná z Vašich odpovědí nebude prozrazena nikomu mimo výzkumný tým. Navíc všechny výstupy studie budou založeny na agregovaných datech. Nebude komunikována žádná konkrétní jednotlivá odpověď.

Nezapomeňte na závěr dotazníku zadat Váš email, abychom Vám mohli zaslat výsledky a odměnu.

Vyplněním dotazníku souhlasíte s účastí na této studii. V případě jakýchkoli otázek či problémů kontaktujte Ing. Michala Anderu (michal.andera@vse.cz)

Question Title

1. Prosím uveďte, jaký je Váš podíl na základním kapitálu společnosti (v případě, že vlastníte více společností, si vyberte tu mladou firmu, která je pro Vás v tuto chvíli nejdůležitejší):

T