Svenska Medborgares röst - kompetensutvisning

Diversify Foundation är en politiskt obunden, icke vinstdrivande, organisation grundad av Universum och största ägare i Just Arrived.

Trots Migrationsövredomstolens beslut i december 2017 om att en helhetsbedömande process ska göras på alla arbetstillstånds innehavare som ansökt förlängning och nekats detta pga mindre administrativa misstag, som i många fall gjorts flera år tillbaka, så verkar det finnas ett gap i kunskapen med Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsövredomtolen.

För människor vars överklagan har nekats är det enda alternativet under processen att försöka få sitt fall lyft hos Migrationsövredomstolen som endast arbetar med ett fåtal fall.

Ali Omumi som är en senior ingenjör på ABB och Ganseh Bista som driver ett eget företag är två fall som trots besluten i december har fått sin överklagan avslagen. Ali blev nekad en utfrågning med Migrationsövredomstolen 13 Juli 2018. Ganesh har fortfarande inte fått svar. Se länk nedan för att läsa artiklar om dessa två fall.

Vi har undersökningar för kompetensutvisade invandrare, arbetsgivare samt om detta ämne i allmänhet. ”Svenska Medborgares Röst” om kompetensutvisning är till för svenska medborgare att uttrycka sin åsikt om problemet. Undersökningen innehåller ’fri tex’-svar och ju mer du skriver desto mer information kan vi samla för att representera de individuella historierna, detta tack vare ny teknologi från Novospection-Parlametrics.

Endast fullföljda formulär används. Frågor med * är obligatoriska, svara gärna på svenska.

All personlig data är konfidentiell enligt svenska integritetsskyddlagar, EU och GDPR. Se våran integritetspolicy.

Question Title

* 1. Hantering av personlig information.

T