Dotazník pro rodiče žáků ZŠ

Vážení rodiče

velmi děkujeme za váš čas, který jste se rozhodli věnovat našemu šetření, které realizujeme v rámci evropského projektu "Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí učiteli".
Jeho cílem je:
1. Identifikovat stávající situaci v oblasti rozvoje dovedností, nadání a talentu vašich dětí na škole,
2. Navrhnout účinná řešení pro rozvoj nadání a talentu vašich dětí prostřednictvím cílené vzdělávací podpory učitelů/učitelek.

Vyplnění dotazníků zabere cca 10 min. Odpovědi by se měly týkat Vašeho dítěte, které navštěvuje ZŠ (v případě, že máte více dětí na ZŠ, vyberte prosím preferenčně dítě mladšího věku). Vašeho času si velmi vážíme a děkujeme za spolupráci.
Tým neziskové organizace EDUcentrum

Web: www.educentrum.eu
Facebook: https://www.facebook.com/educentrum2011/
E-mail: info@educentrum.eu
Více informací o projektu STRATEACH: www.strateach.eu

Question Title

* 1. Základní údaje o Vás

Question Title

* 2. Spolupráce se školou

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často Nevím
V případě, že mám pochybnosti o pokroku svého dítěte ve škole, mám možnost si promluvit s učitelem/kou.
Učitel/ka vyžaduje mou aktivní účast při vzdělávacích aktivitách dítěte.
Učitel/ka mi poskytuje individuální doporučení pro další rozvoj mého dítěte.
Ve škole je k dispozici výchovný poradce/specialista, který je schopen zodpovědět mé dotazy.
Mám příležitost na schůzkách potkávat rodiče ostatních dětí ze třídy.

Question Title

* 3. Způsob práce s dětmi ve škole

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často Nevím
Škola rozvíjí všechny dovednosti mého dítěte.
Učitelé jsou schopni rozvíjet sociální dovednosti mého dítěte (př. schopnost spolupráce a komunikace s ostatními dětmi i učiteli)
Učitelé vybírají pro děti aktivity a úkoly podle jejich individuálních schopností, zájmů a talentů.
Učitelé zapojují děti do různých typů vzdělávacích aktivit (projekty, výlety, exkurze, muzea...).
Děti připravují doma materiál pro následné zapojení do wokshopů či projektů.
Škola zajišťuje pro děti akce realizované externími hosty/experty/profesionály.
Učitelé pořádají výstavy výrobků/prací dětí či jiná představení (pro rodiče, kamarády...).
Škola nabízí doplňkové vzdělávací kroužky (př. hudební, sportovní apod.)
Mé dítě se ve své třídě cítí dobře.
Mé dítě se setkává se spolužáky i mimo školu.
Učitelé zapojují děti i do mimoškolních aktivit.

Question Title

* 4. Naučilo se Vaše dítě číst a psát ještě před nástupem do první třídy?

Question Title

* 5. Má Vaše dítě zvláštní nadání či talent?

Question Title

* 6. Má či mělo Vaše dítě nějaké problémy ve škole?

Question Title

* 7. Co by Vám pomohlo či co byste potřebovali, abyste byli schopni lépe rozvíjet schopnosti Vašeho dítěte?

Question Title

* 8. V případě, že máte zájem o výsledky šetření či další spolupráci, zanechte nám prosím svůj email.

T