Dotazník pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče

velmi děkujeme za váš čas, který jste se rozhodli věnovat našemu šetření, které realizujeme v rámci evropského projektu "Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí učiteli".
Jeho cílem je:
1. Identifikovat stávající situaci v oblasti rozvoje dovedností, nadání a talentu Vašich dětí ve školce,
2. Navrhnout účinná řešení pro rozvoj nadání a talentu Vašich dětí prostřednictvím cílené vzdělávací podpory učitelů/učitelek.

Vyplnění dotazníků zabere cca 10 min. Odpovědi by se měly týkat Vašeho dítěte, které navštěvuje MŠ (v případě, že máte více dětí v MŠ, vyberte prosím preferenčně dítě staršího věku). Vašeho času si velmi vážíme a děkujeme za spolupráci.
Tým neziskové organizace EDUcentrum

Web: www.educentrum.eu
Facebook: https://www.facebook.com/educentrum2011/
E-mail: info@educentrum.eu
Více informací o projektu STRATEACH: www.strateach.eu

Question Title

* 1. Základní údaje o Vás

Question Title

* 2. Spolupráce s MŠ

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často Nevím
1. V případě, že mám pochybnosti o pokroku a rozvoji svého dítěte ve školce, mám možnost si promluvit s učitelem/kou.
2. Učitel/ka vyžaduje mou aktivní účast při vzdělávacích aktivitách dítěte.
3. Učitel/ka mi poskytuje individuální doporučení pro další rozvoj mého dítěte.
4. Ve školce je k dispozici výchovný poradce/specialista/psycholog, který je schopen zodpovědět mé dotazy.
5. Mám příležitost na schůzkách potkávat rodiče ostatních dětí.
6. Učitelé se mnou různými způsoby pravidelně komunikují o rozvoji a pokroku mého dítěte.

Question Title

* 3. Způsob práce s dětmi ve školce

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často Nevím.
1. Školka rozvíjí všechny dovednosti mého dítěte.
2. Učitelé jsou schopni rozvíjet sociální dovednosti mého dítěte (př. schopnost spolupráce a komunikace s ostatními dětmi i učiteli).
3. Učitelé vybírají pro děti aktivity podle jejich individuálních schopností, zájmů a talentů.
4. Učitelé zapojuji děti do různých typů vzdělávacích aktivit (projekty, výlety, exkurze, muzea...).
5. Děti připravují doma materiál (obrázky, papírové modely...) pro následné zapojení do wokshopů či projektů.
6. Školka zajišťuje pro děti akce realizované externími hosty/experty/profesionály.
7. Učitelé pořádají výstavy výrobků/prací dětí či jiná představení (pro rodiče, kamarády...).
8. Školka nabízí doplňkové vzdělávací kroužky (př. hudební, sportovní apod.)
9. Mé dítě se ve své třídě cítí dobře.
10. Mé dítě se setkává s ostatními dětmi i mimo školku.
11. Děti se ve školce učí v různých typech učebního prostředí (třída, venkovní hřiště, tělocvična...).

Question Title

* 4. Má Vaše dítě zvláštní nadání či talent?

Question Title

* 5. Má či mělo Vaše dítě ve školce nějaké problémy?

Question Title

* 6. Co byste potřebovali, abyste byli schopni lépe rozvíjet schopnosti Vašeho dítěte?

Question Title

* 7. V případě, že máte zájem o výsledky šetření či další spolupráci, zanechte nám prosím svůj email.

T