Question Title

* 1. Ainm agus Sloinne / Name

Question Title

* 2. Comhlacht/Company

Question Title

* 3. Uimhir telefóin/ Phone number

Question Title

* 4. R-phost / email address

Question Title

* 5. Cuir tic leis an mbosca cuí / Please tick as appropriate

Ní mór do chomhlachtaí atá ag freastal le togra a bheith ar fáil le haghaidh cruinniú san iarnóin ar an 29ú nó ar an 30ú Bealtaine
Companies participating with a project should be available for a one-to-one meeting on the afternoon of May 29th or on May 30th.

                                          Le tacaíocht ó Údarás Chraolacháin na hÉireann / With the support of the Broadcasting Authority of Ireland
                    


T