Vážení cestující,
přivítali byste možnost využívat Vaše zaměstnanecké jízdní výhody (tzv. režijky) momentálně platné jen u Českých drah i u společnosti Leo Express? Vyplňte níže uvedený formulář a my se pokusíme s Ministerstvem dopravy dojednat, aby to bylo možné a mohli jste pohodlně cestovat bez ohledu na dopravce.

Váš Leo Express

Question Title

* 1. Prohlašuji, že jsem oprávněn/a čerpat zaměstnanecké jízdní výhody poskytované zaměstnancům a rodinným příslušníkům některé z níže uvedených organizací.

Question Title

* 2. Zadejte prosím Vaše jméno a příjmení

Question Title

* 3. Uveďte prosím Vaše datum narození

Date

Question Title

* 4. Organizace, u které výhody čerpám

Question Title

* 5. Vztah k organizaci

Question Title

* 6. Mám rodinné příslušníky, kteří také čerpají výhody a měli by zájem o jejich využití i u Leo Express

Kliknutím na tlačítko níže souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s předáním výše uvedených údajů Ministerstvu dopravy za účelem vyjednávání podmínek poskytování jízdních výhod u společnosti Leo Express Global a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, IČ: 290 16 002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15847, (dále jen „Leo Express“). Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním ve smyslu shora uvedeném uděluji obchodní společnosti Leo Express na dobu pěti (5) let. Beru na vědomí, že tento souhlas uděluji obchodní společnosti Leo Express dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat prohlášením učiněným v písemné formě a zaslaným na adresu správce info@le.cz. Leo Express tímto dále informuje osoby, jejichž osobní údaje zpracovává a předává způsobem shora popsaným, o jejich právu na přístup k poskytnutým osobním údajům zpracovávaným obchodní společností Leo Express, kdy obchodní společnost Leo Express je povinna tento přístup k osobním údajům umožnit bez zbytečného odkladu, a to za odměnu nepřevyšující náhradu nákladů souvisejících s takovým zpřístupněním osobních údajů.

T