DIF-IMP-001 Formulari de reserves activitats RESSÒ

Question Title

* 1. Nom del centre educatiu

Question Title

* 2. Adreça del centre educatiu (indicar la ciutat)

Question Title

* 3. Codi postal

Question Title

* 4. NIF

Question Title

* 5. Tipologia del centre educatiu

Question Title

* 6. Som un centre d'alta complexitat reconegut per la Generalitat de Catalunya

Question Title

* 7. Telèfon del centre educatiu

Question Title

* 8. Mail del centre educatiu

Question Title

* 9. Nom i cognoms professorat sol·licitant

Question Title

* 10. Mail de contracte del professorat sol·licitant

Question Title

* 11. Activitat sol·licitada:

Question Title

* 12. Data de l'activitat (en cas que no estigui especificada, indicar la preferència mensual)

Question Title

* 13. Número d'alumnat

Question Title

* 14. Número de professorat

Question Title

* 15. Curs:

Question Title

* 16. Observacions:

Question Title

* 17. Condicions de la reserva:

Question Title

* 18. Protecció de dades

T