Visites al laboratori per la pràctica del treball de recerca

COM-IMP-025 - Registre de visites

Question Title

* 1. Nom del tutor/a

Question Title

* 2. Cognoms del tutor/a

Question Title

* 3. Telèfon

Question Title

* 4. E-mail

Question Title

* 5. Nom de l'alumnat

Question Title

* 6. Cognom de l'alumnat

Question Title

* 7. Títol del Treball de Recerca

Question Title

* 8. Explicació breu del treball experimental

Question Title

* 9. Dies i hores que ha treballat l'alumnat al laboratori

Question Title

* 10. Protecció de dades

T