ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητή/έ Κυρία/ Κύριε

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διενεργεί στρατηγική μελέτη για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος και τουρισμού στην Περιφέρεια.

Σκοπός της μελέτης είναι η έρευνα του συνολικού τουριστικού προϊόντος, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων και προοπτικών στο τομέα του γαστρονομικού τουρισμού.

Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει σημαντικά ώστε να καταγραφούν ενέργειες καθώς και να εντοπιστούν (περιοχές υψηλού γαστρονομικού πλούτου, παραγωγικές μονάδες, πολιτιστικοί πόροι, τουριστικές και λοιπές υποδομές) που θα αποτελέσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών με χωρική και πολιτισμική συνέχεια.

Για το λόγο αυτό και σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το παρόν ερωτηματολόγιο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Question Title

* 1. Κατά πόσο υλοποιείται τις παρακάτω ενέργειες για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και την ανάδειξη της της τοπικής γαστρονομίας στην επιχείρηση σας;

  Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ
Χρήση τοπικών προϊόντων και τοπικών συνταγών
Κέρασμα με τοπικά προϊόντα
Χώρο παρουσίασης τοπικών προϊόντων
Πρωινό με τοπικά προϊόντα
Συμμετοχή σε εκθέσεις- εκδηλώσεις για προϊόντα- γαστρονομία
Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς
Συμμετοχή σε γαστρονομικά δίκτυα- γαστρονομικές κοινότητες
Διαφήμιση με έμφαση τη γαστρονομία
Εκπαίδευση προσωπικού (γευσιγνωσία- οινογνωσία)
Συνεργασία με τουριστικά γραφεία για ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα με έμφαση τη γαστρονομία

Question Title

* 2. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τους βασικούς λόγους για τους δεν έχετε αξιοποιήσει στο βαθμό που θα θέλατε την τοπική κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα στην επιχείρηση σας;

Question Title

* 3. Κατά πόσο έχετε υλοποιήσει κάποια από τις παρακάτω ενέργειες υπευθυνότητας από την επιχείρηση σας

  Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ
Ενέργειες μείωσης των υπολειμμάτων από το φαγητό (πχ food waste)
Κατάλογοι με σήμανση (πχ θερμίδων, διατροφική ανάλυση, τροφικές αλλεργίες)
Ενέργειες στήριξης ευπαθών ομάδων (πχ παροχή αδιάθετων γευμάτων)
Ενέργειες για το περιβάλλον (κομποστοποίση υπολειμμάτων)
Χρήση τοπικών προϊόντων και ανάδειξη τοπικών παραγωγών
Ανάδειξη κουλτούρας και τοπικής κληρονομιάς
0 of 32 answered
 

T