DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

velmi děkujeme za váš čas, který jste se rozhodli věnovat našemu šetření, které realizujeme v rámci evropského projektu "Strategies for Talented and Gifted Pupils´ Teachers".
Jeho cílem je:
1. Identifikovat stávající situaci v oblasti rozvoje dovedností, nadání a talentu žáků na českých ZŠ,
2. Navrhnout účinná řešení pro rozvoj nadání a talentu žáků prostřednictvím cílené vzdělávací podpory učitelů.

Aktivním účastníkům dotazníkového šetření se zájmem o spolupráci na výstupech projektu také umožníme zapojit se do dalších aktivit. V rámci projektu proběhne vyškolení vybraných učitelů v ČR či v zahraničí. Zároveň kontinuálně rozvíjíme další partnerství, kde budou mít učitelé možnost bezplatně se účastnit vzdělávacích kurzů a rozvíjet své dovednosti, proto nám neváhejte zanechat svůj emailový kontakt v závěru dotazníku a my Vás po vyhodnocení šetření znovu oslovíme.

Vyplnění dotazníků zabere cca 10 min. Vašeho času si velmi vážíme a děkujeme za spolupráci.
Tým neziskové organizace EDUcentrum

Web: www.educentrum.eu
Facebook: https://www.facebook.com/educentrum2011/
E-mail: info@educentrum.eu
Více informací o projektu: www.strateach.eu

Question Title

* 1. Základní informace

Question Title

* 2. Výuka na Vaší základní škole:

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Někdy Často Velmi často
Mimo rámec běžné výuky organizujeme pro žáky různé typy aktivit, které podporují jejich rozvoj.
Škola či jednotliví učitelé organizují aktivity, které žákům umožňují představit výsledky své práce (výstavy...).
Žáci mají na škole možnost přístupu k různým druhům zdrojů, které podporují rozvoj jejich individuálních zájmů a vzdělávacích potřeb (knihovna, laboratoř...).
Škola dlouhodobě a systematicky vytváří pro žáky podnětné prostředí k učení (rich learning environment).
Škola nabízí pedagogickým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání přímo na škole (kurzy, workshopy, mentorink atd.).
Škola spolupracuje s neziskovými organizacemi či jinými institucemi (DDM, univerzity, knihovny...) za účelem podpory individuálního rozvoje či zájmů jednotlivých žáků.

Question Title

* 3. Jak často využívají učitelé Vaší ZŠ následující výukové metody?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Někdy Často Velmi často
Projektové vyučování
CLIL (content and language integrated learning)
Aktivity zaměřené primárně na rozvoj kompetencí (např. řešení problémů, diskusní metody aj.)
Prvky dramatické výchovy
Podpora interakce a spolupráce mezi žáky
Individuální či skupinové aktivity pro žáky s určitým zájmem či schopnostmi (matematický, přírodovědný či jiný kroužek atd.).

Question Title

* 4. Jaké nástroje učitelé využívají pro komunikaci výsledků žáků a spolupráci s rodiči?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Někdy Často Velmi často
Standardní systém známkování
Alternativní hodnocení (slovní, portfolia)
Hromadná komunikace s rodiči, skupinová setkání
Individuální konzultace s rodiči jednotlivých žáků a včetně doporučení pro další rozvoj

Question Title

* 5. Jakou další pomoc či podporu by Vaše škola a učitelé potřebovali k tomu, aby byli schopni lépe identifikovat, rozvíjet a podporovat individuální dovednosti, nadání a talent žáků?

Question Title

* 6. V případě zájmu o výsledky a další spolupráci nám prosím zanechte svůj e-mail.

T