DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE MŠ

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

velmi děkujeme za váš čas, který jste se rozhodli věnovat našemu šetření, které realizujeme v rámci evropského projektu "Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí učiteli".
Jeho cílem je:
1. Identifikovat stávající situaci v oblasti rozvoje dovedností, nadání a talentu dětí v českých MŠ,
2. Navrhnout účinná řešení pro rozvoj nadání a talentu dětí prostřednictvím cílené vzdělávací podpory učitelů/učitelek.

Aktivním účastníkům dotazníkového šetření se zájmem o spolupráci na výstupech projektu také umožníme zapojit se do dalších aktivit. V rámci projektu proběhne vyškolení vybraných učitelů v ČR či v zahraničí. Zároveň kontinuálně rozvíjíme další partnerství, kde budou mít učitelé možnost bezplatně se účastnit vzdělávacích kurzů a rozvíjet své dovednosti, proto nám neváhejte zanechat svůj emailový kontakt v závěru dotazníku a my Vás po vyhodnocení šetření znovu oslovíme.

Vyplnění dotazníků zabere cca 10 min. Vašeho času si velmi vážíme a děkujeme za spolupráci.
Tým neziskové organizace EDUcentrum

Web: www.educentrum.eu
Facebook: https://www.facebook.com/educentrum2011/
E-mail: info@educentrum.eu
Více informací o projektu STRATEACH: www.strateach.eu

Question Title

* 1. Základní informace

Question Title

* 2. Výuka na Vaší mateřské škole:

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Někdy Často Velmi často
1. Mimo rámec běžné péče organizujeme pro děti různé typy aktivit, které podporují jejich rozvoj.
2. MŠ či jednotliví učitelé organizují aktivity, které dětem umožňují představit výsledky jejich práce (výstavy...).
3. Děti mají možnost přístupu k různým druhům zdrojů, které podporují rozvoj jejich individuálních zájmů a kreativity (didaktické předměty, knihy apod.)
4. MŠ dlouhodobě a systematicky vytváří pro děti podnětné prostředí k učení (rich learning environment).
5. MŠ nabízí učitelům možnost dalšího vzdělávání přímo v mateřské škole (kurzy, workshopy, mentorink atd.).
6. MŠ spolupracuje s neziskovými organizacemi či jinými institucemi (DDM, univerzity, knihovny...) za účelem podpory individuálního rozvoje či zájmů jednotlivých dětí.

Question Title

* 3. Jak často využívají učitelé Vaší MŠ následující výukové metody?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Někdy Často Velmi často
1. Projektové učení
2. CLIL (content and language integrated learning, propojení cizího jazyka s obsahovou výukou)
3. Aktivity zaměřené primárně na rozvoj kompetencí (např. řešení problémů, komunikativní kompetence apod.)
4. Prvky dramatické výchovy
5. Podpora interakce a spolupráce mezi dětmi
6. Individuální či skupinové aktivity pro děti s určitým zájmem či schopnostmi (př. různě tematicky zaměřené kroužky aj.)

Question Title

* 4. Jaké nástroje učitelé využívají pro komunikaci výsledků žáků a spolupráci s rodiči?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Někdy Často Velmi často
1. Písemné zprávy o rozvoji dětí
2. Portfolia výsledků dětí
3. Hromadná komunikace s rodiči, skupinová setkání
4. Individuální konzultace s rodiči jednotlivých žáků a včetně doporučení pro další rozvoj

Question Title

* 5. Jakou další pomoc či podporu by Vaše MŠ a učitelé potřebovali k tomu, aby byli schopni lépe identifikovat, rozvíjet a podporovat individuální dovednosti, nadání a talent dětí?

Question Title

* 6. V případě zájmu o výsledky šetření a další spolupráci nám prosím zanechte svůj e-mail.

T