Beregning av matsvinn i sjømatnæringa

Dette skjemaet beregner matsvinn basert på massestrømsbalanse. Informasjon om mengder råstoff og produsert vare benyttes i kombinasjon med offisielle omregningsfaktorer for å komme frem til et best mulig estimat på matsvinn i sjømatnæringa.

Question Title

Navigering i undersøkelsen
Du kan til enhver tid gå frem og tilbake i undersøkelsen ved å benytte knappene nederst på siden du er på (som vist i bildet under)

Navigering i undersøkelsen<br><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Du kan til enhver tid gå frem og tilbake i undersøkelsen ved å benytte knappene nederst på siden du er på (som vist i bildet under)</span>

T