Kesälukioseuran Rajanylittäjät-projekti on osa EU:n rahoittamaa Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa pyritään lisäämään EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Agenda 2030:een. Suomessa hanketta koordinoi kehitysyhteistyön kattojärjestö Fingo. 

Rajanylittäjät-projektin tavoitteena on tuoda esiin pakolaistaustaisten ihmisten moninaista osaamista ja haastaa heidän koulutus- ja uramahdollisuuksiinsa liittyviä käsityksiä. Projektin kohderyhminä ovat erityisesti pakolaistaustaiset nuoret ja opinto-ohjaajat.
 
Lisätietoja projektista:
Mari Hakala
Kesälukioseura ry
mari.hakala (at) kesalukioseura.fi
p. 050 308 5711

Question Title

* 1. Yhteystiedot (Huom! Vain etunimi julkaistaan.)

Taustatiedot

Question Title

* 2. Ikäsi?

Question Title

* 3. Mistä maasta olet lähtöisin? Milloin olet tullut Suomeen?

Question Title

* 4. Miksi muutit pois synnyinmaastasi ja tulit Suomeen?

Question Title

* 5. Vaikuttaako pakolaisuus elämääsi jotenkin tällä hetkellä? Koetko, että pakolaisuus määrittää sinua jotenkin ihmisenä? Jos kyllä, millä tavalla?

Koulutustausta

Question Title

* 6. Mitä olet opiskellut? Onko sinulla jokin tutkinto? Jos on, niin mikä?

Question Title

* 7. Miten päädyit opiskelemaan kyseistä alaa?

Työura

Question Title

* 8. Mistä ammatista haaveilit lapsena?

Question Title

* 9. Minkälaisia töitä olet tehnyt elämäsi aikana?

Question Title

* 10. Mitä teet tällä hetkellä työksesi?

Question Title

* 11. Mikä on parasta tämänhetkisessä työssäsi? Jos olet opiskelija, voit vastata, mikä on parasta opiskelualassasi.

Question Title

* 12. Oletko kohdannut vaikeuksia/esteitä tähänastisella koulutus- tai urapolullasi? Jos olet, kerro millaisia esteitä olet kohdannut ja miten olet selvinnyt niistä.

Question Title

* 13. Mitä työ merkitsee sinulle?

Question Title

* 14. Mitä työhön liittyviä haaveita sinulla on?

Muuta

Question Title

* 15. Mitä haluaisit sanoa pakolaisena Suomeen tulleelle nuorelle, joka miettii omaa tulevaisuuttaan ja ammatinvalintaansa?

Question Title

* 16. Lisätiedot

Huom! Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksen siihen, että Kesälukioseura voi muokata antamasi vastaukset tarinaksi ja julkaista tarinan projektin verkkosivulla. Kaikkia tarinoita ei välttämättä pystytä julkaisemaan.

T