Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției reprezentanților societății civile (ONG-uri, instituții de utilitate publică, actori locali relevanți etc) cu privire la problemele existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare județeană în următoarea perioadă de programare.

Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (¨). În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele.

Question Title

* 1. Vârsta dumneavoastră este:

Question Title

* 2. Sexul:   

Question Title

* 3. Ultimul nivel de educație absolvit:

Question Title

* 4. Care este ocupația Dumneavoastră?

Question Title

* 5. Mediul de rezidență:

Question Title

* 6. În ce domeniu activați Dumneavoastră/organizația din care faceți parte?

Question Title

* 7. Raportat la nivel județean, care sunt principalele probleme întâlnite:

Question Title

* 8. Care considerați că este principala cauză a problemelor existente la nivelul Județului Teleorman?

Question Title

* 9. Care considerați că sunt principalii factori de poluare la nivelul Județului Teleorman:

Question Title

* 10. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă), cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la nivelul Județului Teleorman?

Question Title

* 11. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale?

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Medicii de familie
Laborator de analize medicale
Recuperare/ balneologie/ kinetoterapie
Spitalul Județean de Urgență Alexandria
Spitalul Municipal Turnu Măgurele
Spitalul Municipal Caritas-Roșiorii de Vede
Serviciul de Ambulanță
Medici stomatologi
Farmacii
Asistență medico-socială la domiciliu

Question Title

* 12. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră?

Question Title

* 13. Care considerați că sunt principalele domenii/activități care susțin economia și dezvoltarea locală?

Question Title

* 14. Pe Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă foarte nemulțumit(ă), 2 nemulțumit(ă), 3 neutru, 4 mulțumit(ă) și 5 foarte mulțumit(ă)), vă rugăm să menționați în ce măsură sunteți mulțumit(ă)  de calitatea  sistemului educațional la nivelul Județului Teleorman ?

Question Title

* 15. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă educația, la nivelul județului Teleorman.

Question Title

* 16. Raportat la zona de rezidență, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte:

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Alimentare cu apă și canalizare
Administrarea parcurilor/ spațiilor verzi
Curățenie și gestiunea deșeurilor
Iluminat public
Întreținere infrastructură rutieră și pietonală
Infrastructură educațională (grădinițe, creșe, școli, licee)
Locuri de joacă pentru copii
Petrecerea timpului liber
Piețe agroalimentare
Siguranța și ordinea publică
Transportul public

Question Title

* 17. Pe o scară de la 1 la 10 cât de importante considerați că sunt următoarele priorități de investiții:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Modernizare infrastructură rutieră și pietonală
Modernizare flotă transport public
Reabilitare/modernizare sistem de alimentare cu apă și canalizare
Restaurarea monumentelor istorice
Amenajarea de noi spații verzi
Reîmpădurirea și conservarea pădurilor
Dezvoltare infrastructură pentru susținerea afacerilor locale
Modernizare/dotare infrastructură educațională
Amenajare spații de agrement și petrecere a timpului liber, inclusiv pentru activități de sport în masă
Amenajare de centre medicale de permanență sau centre de tratament
Înființare infrastructură pentru autovehicule electrice
Dezvoltare infrastructură de gestionare a deșeurilor generate
Reabilitarea clădirilor
Digitalizarea serviciilor administrative
Integrarea proiectelor de tip Smart City în orașele din Județ

Question Title

* 18. Care considerați că sunt principalele tradiții si obiceiuri reprezentative pentru Județul Teleorman?

Question Title

* 19. Ce îmbunătățiri ați aduce la nivelul Județului Teleorman?

Question Title

* 20. Cum calificați calitatea serviciilor efectuate de către primăria din localitatea dvs?

Question Title

* 21. Ce aspecte din activitatea administrației publice locale (din localitatea dvs.) ar trebui îmbunătățite?

0 din 21 cu răspuns
 

T