Osnovni podaci o anketiranom ispitaniku

Page1 / 4
 

Question Title

* 1. Koliko imate godina?

Question Title

* 2. Koji je Vaš spol?

Question Title

* 3. Što ste po zanimanju?

Question Title

* 4. Da li ste zaposleni?

Question Title

* 6. Jeste li do sada sudjelovali u edukaciji iz računalnog programiranja?

Question Title

* 7. Posjedujete li pametni telefon (smartphone) ili tablet računalo?

Question Title

* 8. Imate li redoviti pristup računalu spojenom na internet?

Question Title

* 9. Da li ste ikada bili polaznik programa e-učenja?

T