Osnovni podaci o anketiranom ispitaniku

Page1 / 4
 

* 1. Koliko imate godina?

* 2. Koji je Vaš spol?

* 3. Što ste po zanimanju?

* 4. Da li ste zaposleni?

* 6. Jeste li do sada sudjelovali u edukaciji iz računalnog programiranja?

* 7. Posjedujete li pametni telefon (smartphone) ili tablet računalo?

* 8. Imate li redoviti pristup računalu spojenom na internet?

* 9. Da li ste ikada bili polaznik programa e-učenja?

T