Poštovani/a,
 
Ovaj upitnik je namenjen mladima od 15 do 30 godina koji su suočeni sa problemima mentalnog zdravlja (psihološki izazovi za rast i razvoj ličnosti, suočavanje sa stalnim i dugotrajnim stresorima koji se odražavaju na mentalno zdravlje, suočavanje sa traumatskim iskustvima, poremećaji mentalnog zdravlja).
 
Upitnikom želimo da bolje upoznamo izazove sa kojima se suočavate, sagledamo  trenutni položaj u domenima pristupa uslugama u oblasti zdravstva, informisanja i društvenoj podršci.
Upitnik je anoniman, a rezultati će biti obrađivani sumarno.

Na osnovu rezultata istraživanja biće osnova za dalje razvijanje programa za unapređenje položaja mladih koji se nose sa problemima mentalnog zdravlja i izradu preporuka za donosioce odluka.
 
Istraživanje realizuje Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida "Srce" u okviru programa Istraži-Osnaži, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Unapred smo zahvalni na izdvojenom vremenu.

Question Title

* 1. Pol

Question Title

* 2. Starost

Question Title

* 3. Opština/Grad u kom živite

Question Title

* 4. Da li ste trenutno u sistemu obrazovanja (student/kinja ili učenik/ica)?

Question Title

* 5. Da li ste trenutno zaposleni i u kom obliku? (zaokružite sve što se odnosi na Vas)

Question Title

* 6. Kada govorimo o problemima mentalnog zdravlja, koji simptomi vas najviše ometaju? (zaokružite sve što se odnosi na Vas)

Question Title

* 7. Da li ste posetili psihijatra zbog Vašeg problema u vezi sa mentalnim zdravljem?

Question Title

* 8. Koliko ste dugo čekali na pregled kod psihijatra, od trenutka zakazivanja?

Question Title

* 9. Da li ste odlazili kod psihologa zbog Vašeg problema u vezi sa mentalnim zdravljem?

Question Title

* 10. Da li ste odlazili kod psihterapeuta zbog Vašeg problema u vezi sa mentalnim zdravljem? (proces psihoterapije u ovom upitniku podrazumeva posetu psihoterapeutu u najmanje 5 seansi)

Question Title

* 11. Na koji način je pandemija kovid-virusom uticala na vaše mentalno zdravlje?

Question Title

* 12. Na koji način je pandemija kovid-virusom uticala na odlazak kod lekara ili drugog stručnjaka povodom problema sa mentalnim zdravljem?

Question Title

* 13. Šta mislite da bi trebalo da se unapredi u zdravstvenom sistemu da bi se bolje odgovorilo na probleme mentalnog zdravlja mladih? (označite sve što mislite da je važno)

Question Title

* 14. Da li ste išli kod nekog drugog zbog problema mentalnog zdravlja i kod koga (npr. sveštenika, homeopate, joga učitelja, reiki, lajf kouča i slično)?

Question Title

* 15. Da li koristite neke od usluga Centra za socijalni rad? (novčana podrška, pomoć za člana porodice, podrška savetovališta, usluge procene i planiranja, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite i dr.)  

Question Title

* 16. Imam dovoljno informacija o psihološkim problemima sa kojim se suočavam / sam se suočavao/la. (u ovom upitniku 1 označava najmanje slaganje/zadovoljstvo, dok 5 označava najveći stepen zadovoljstva ili slaganja sa tvrdnjom)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 17. Imam dovoljno informacija o mestima na kojima mogu dobiti stručnu psihološku i psihijatrijsku podršku u vezi sa problemima mentalnog zdravlja. (u ovom upitniku 1 označava najmanje slaganje/zadovoljstvo, dok 5 označava najveći stepen zadovoljstva ili slaganja sa tvrdnjom)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 18. Imam dovoljno informacija o vidovima terapije mentalnog poremećaja sa kojim se suočavam / sam se suočavao/la. (u ovom upitniku 1 označava najmanje slaganje/zadovoljstvo, dok 5 označava najveći stepen zadovoljstva ili slaganja sa tvrdnjom)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 19. Iz kojih izvora medija se najčešće informišete o svom mentalnom zdravlju, simptomima poremećaja i vidovima terapije? Bilo bi nam od značaja i da navedete same izvore (npr. internet stranice, profile na društvenim mrežama, nazive knjiga, tv ili radio emisije, podkaste, nedeljnik, dnevne novine…).

Question Title

* 20. Od koga ste do sada dobili najznačajnije informacije na temu mentalnog zdravlja? (obeležite sve što se odnosi na vas)

Question Title

* 21. Postoje li neke dodatne informacije u vezi sa mentalnim zdravljem koje biste želeli da dobijete?

Question Title

* 22. Da li ste bili izloženi diskriminaciji koja je u vezi sa problemom mentalnog zdravlja?

Question Title

* 23. Ako ste bili izloženi diskriminatornom ponašanju, gde se to dogodilo?

Question Title

* 24. Ocenite na skali od 1 do 5 koliko se slažete sa sledećim tvrdnjama. (u ovom upitniku 1 označava najmanje slaganje/zadovoljstvo, dok 5 označava najveći stepen zadovoljstva ili slaganja sa tvrdnjom)

  Uopšte se ne slažem Uglavnom se ne slažem Nisam siguran/a Uglavnom se slažem U potpunosti se slažem
Moja porodica mi pruža podršku u suočavanju sa problemom zbog narušenog mentalnog zdravlja
Moje okruženje razume izazove sa kojima se suočavam usled problema sa mentalnim zdravljem.
Imam kome da se obratim kada mi je teško usled problema sa mentalnim zdravljem.
Osećam da društvo ne razume kako je ljudima sa problemima mentalnog zdravlja.
Mogu otvoreno da razgovaram o problemima mentalnog zdravlja sa ljudima koji me okružuju.

Question Title

* 25. Koliko je oko Vas ljudi kojima možete da se obratite kada se suočite sa problemom mentalnog zdravlja?

Question Title

* 26. Za koga biste iz svoje okoline rekli da Vam je najveća podrška kada se suočavate sa problemima mentalnog zdravlja?

Question Title

* 27. Šta bi Vam pomoglo u unapređenju mentalnog zdravlja (neka aktivnost, poseta određenom stručnjaku, promena nekih životnih okolnosti…)?

Question Title

* 28. Šta biste želeli da poručite ili predložite donosiocima odluka kada je u pitanju briga o mentalnom zdravlju mladih?

T