Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Cez prihlasovací formulár sa môže prihlásiť jeden účastník na maximálne 5 kurzov. Pre viac účastníkov alebo kurzov je potrebné postup opakovať.

Question Title

* Priezvisko

Používajte diakritiku. Ak došlo k zmene priezviska od posledného kurzu, uveďte pôvodné priezvisko do zátvoriek.

Question Title

* Meno

Používajte diakritiku.

Question Title

* Organizačný útvar - názov analytickej jednotky

V prípade organizačných útvarov mimo analytických jednotiek názov sekcie a odboru.

Question Title

* E-mailová adresa

Question Title

* Telefónne číslo

Question Title

* Meno nadriadeného

Question Title

* Chcete zadať kurz zo zoznamu odporúčaných vzdelávaní?

Zoznam odporúčaných vzdelávacích podujatí na rok 2020
Stiahnuť

T