Poštovani,

Pred vama se nalazi upitnik koji je nastao sa ciljem da prikupi relevantne informacije koje su potrebne korisnicima/pacijentima za informisano donošenje odluka pri izboru neinvazivnih estetsko-medicinskih i dermatoloških usluga odnosno stručnog lica koje pruža uslugu.
 
Lokalno tržište estetike se razvija dramatičnom brzinom, dermatolozi su slabo vidljivi, normativni okvir je relaksirana dok je struka suočena sa značajnim izazovima u ovoj oblasti. Pomenuti i drugi faktori su doveli do toga da se stručni kriterijumi uglavnom ne uzimaju u obzir pri izboru jer su teško ili nisu uopšte dostupni. Što je rezultiralo stvaranjem konteksta u kome su svi pružaoci usluga isti bez obzira na realno dramatične razlike u stručnim znanjima i kliničkoj praksi. 

Stoga apelujem na pružaoce neinvazivnih estetsko-medicinskih i dermatoloških usluga da popune upitnik kako bi zaštitili i ojačali standarde stručnog rada te pomogli informisano donošenje odluka bez koga nije moguće ostvariti zaštitu najboljeg interesa korisnika/pacijenata.

Prikupljeni podaci biće pohranjeni u lako pretraživu bazu sa slobodnim pristupom za sve građane. 

Upitnik isključivo popunjava stručno, medicinsko lice samostalno i time garantuje tačnost podataka. Upitnik ne popunjavaju privredni subjekti već isključivo fizička lica, nosioci licence, koji ostvaruju uslugu.  

Projekt je pokrenut od strane bloga www.pravestvari.com koji nudi naučno-informisane i nezavisne recenzije kozmetičkih proizvoda, tretmana i dodataka ishrani (suplemenata), kako bi pomogao građanima da donesu odluke koje su u njihovom najboljem interesu.

Srdačan pozdrav,
Mladen Antonijević Priljeva 

Kontakt: pravestvari@pravestvari.com 

 

Question Title

* 1. Ime i prezime:

Question Title

* 2. Broj licence:

Question Title

* 3. Koji je zvaničan naziv ustanove u kojoj radite?

Question Title

* 4. Koja je adresa ustanove u kojoj radite?

Question Title

* 6. Koje je Vaše radno vreme?

Question Title

* 7. Koja je adresa elektronske pošte putem koje mogu da Vam se obrate potencijalni klijenti?

Question Title

* 8. Koji je broj telefona putem kojeg mogu da Vam se obrate potencijalni klijenti?

Question Title

* 9. Navedite adresu internet prezentacije gde potencijalni klijenti mogu da se više inofmišu o Vašim uslugama.

Question Title

* 10. Ukoliko navedeni broj telefona i elektronsku poštu koriste i druge osobe, molim Vas navedite Vaše lične kontakt podatke, kako bismo Vas informisali o rezultatima upitnika i ukoliko je potrebno obratili Vam se u cilju prikupljanja dodatnih podataka.

T