Za popunjavanje upitnika vam je potrebno 4 minuta!

Dragi naši partneri,

u toku je uspostavljanje Kreativnog inovacionog centra Kakanj (KICK) koji će između ostalog povezivati mlade poduzetnike i poslovne subjekte (kompanije svih profila) zainteresovane za unaprijeđenje svojih poslovnih modela.
U svrhu kreiranja što kvalitetnijih usluga KICK-a za poslovne subjekte, odlučili smo da zamolimo poduzetnike da nam daju povratnu informaciju o svojim potrebama i vrstama potencijalne saradnje. Molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja iz ove kratke anonimne ankete, značajna nam je svaka vaša povratna informacija. Imajte na umu da ne postoje tačni ili pogrešni odgovori, svaki vaš iskreni odgovor je više nego dobrodošao za kreiranje što bolje saradnje za zainteresovane poduzetnike/ kompanije.

Question Title

* 1. Molimo vas da odaberete kojoj privrednoj djelatnosti pripadate.

Question Title

* 2. Molimo vas da odaberete koliko godina Vam biznis posluje?

Question Title

* 3. U odnosu na prisutne trendove na tržištu i statusa vašeg biznisa, u kojim od dole navedenih segmenata imate najveće izazove da unaprijedite svoje poslovanje? (moguće više odgovora)

Question Title

* 4. Možete li nam reći šta mislite o osobama koje rade na kreiranju inovativnih poslovnih rješenja (pokretačima start-up)? (moguće više odgovora)

Question Title

* 5. Da li biste sarađivali sa osobama koje kreiraju inovativna poslovna rješenja zanimljiva za unaprijeđenje vašeg poslovnog modela?

T