Čo znamená byť poradcom projektu?

 
50% of survey complete.
Každý rok sa do projektu Najlepší nápad (www.najlepsinapad.sk) prihlási 15-20 nápadov z ktorých na základe odporúčaní podnikateľskej komisie vyberieme cca 10.

Autori nápadov majú následne 2 mesiace (Marec - Apríl) na zhotovenie prototypov svojich nápadov, ktoré prezentujú v rámci Dňa Zeme Západoslovenskej energetiky (okolo 22. apríla).

Po úvodnej fáze (zostrojenie funkčného prototypu) ponúkame autorom projektov konzultácie od poradcov projektu. V roli poradcov vystupujú podnikatelia, technológovia, dizajnéri, konštruktéri a akýkoľvek iní experti, ktorí môžu pomôcť autorom nápadu s jeho pretavením do reality.

Ak máte záujem poskytnút mladým ľudom na začiatku ich podnikateľskej cesty nezáväznú konzultáciu, vyplňte prosím pár základných otázok.

Question Title

1. Priezvisko

Question Title

2. Meno

Question Title

3. Kontaktný email

Question Title

4. Pozícia (napr. podnikateľ, expert v oblasti X, hobby konštruktér, elektrotechnik...)

Question Title

5. V ktorom kraji pôsobíte (viete si predstaviť uskutočniť konzultáciu)?

  Áno Nie
Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Žilinský
Banskobystrický
Košický
Prešovský

Question Title

6. V akých oblastiach vidíte svoj prínos pre autorov projektov (možné označiť viacero odpovedí)?

T