Osnovni podaci o anketiranom ispitaniku

Page1 / 5
 

* 1. Koliko imate godina?

* 2. Koji je Vaš spol?

* 4. Što ste po zanimanju?

T