Med dette spørgeskema vil vi undersøge trivslen for unge med funktionsnedsættelser. Spørgeskemaet har fokus på forskellige aspekter af ungdoms-, uddannelses- og arbejdsliv.

Denne undersøgelse er en del af et nyt bredt samarbejde mellem Tænketanken Perspektiv, Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) & Danske Handicaporganisationer (DH) som skal belyse trivsel og studie- og levevilkår for unge med handicap. Hvis du oplever dig selv som en del af denne gruppe, håber vi meget, at du vil deltage i undersøgelsen, så vi kan blive klogere på de oplevelser og erfaringer, som du har i din hverdag.

Spørgeskemaet henvender sig primært til unge med fysiske, psykiske eller kognitive handicap, funktionsnedsættelser eller andre kroniske eller varige lidelser. Vi ønsker med dette spørgeskema at undersøge funktionsnedsættelser og handicap i bred forstand, f.eks. ordblindhed, epilepsi, diabetes, depression,  gigt eller Cerebral Parese. Undersøgelsen tager udgangspunkt i egne oplevelser af funktionsevne og ikke nødvendigvis diagnosticerede sygdomme, handicap eller lidelser.  

Alle besvarelser er anonyme og vil blive behandlet med omhu. Det tager ca. 30 minutter at besvare hele spørgeskemaet. Besvarelserne vil blive anvendt og analyseret af Perspektiv, SUMH og DH, og vil blive brugt til arbejdet med at forbedre rammerne for inklusion i ungdoms-, uddannelses- og arbejdsliv.


Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen er du velkommen til at kontakte projektleder i Tænketanken Perspektiv Signe Rieland på signe@taenkperspektiv.dk.

På forhånd mange tak for din hjælp.

Venlige hilsner

Perspektiv, SUMH og DH

T