Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției angajaților din instituțiile publice cu privire la problemele existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare județeană în următoarea perioadă de programare.

Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (¨). În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele.

Question Title

* 1. Vârsta dumneavoastră este:

Question Title

* 2. Sexul:

Question Title

* 3. Ultimul nivel de educație absolvit:

Question Title

* 4. Mediul de rezidență:

Question Title

* 5. Care este instituția publică în care lucrați?

Question Title

* 6. Care este specificul funcției pe care o dețineți la nivelul instituției publice în care lucrați?

Question Title

* 7. Ați participat la cursuri, instruiri sau alte forme de perfecționare profesională în ultimii 2 ani? Dacă da, vă rugăm specificați unul dintre acestea.

Question Title

* 8. Pe o scară de la 1 la 5, cât de importantă apreciați că este participarea la cursuri și instruiri pentru activitatea pe care o desfășurați, unde 1 reprezintă Foarte puțin important, iar 5 reprezintă Foarte important.

Question Title

* 9. Pe o scară de 1 la 5, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele elemente specifice instituției în care lucrați, unde 1 reprezintă Foarte nemulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă):

  1 2 3 4 5
Modul de organizare și funcționare a instituției
Sistemul de management existent la nivelul instituției
Spațiul fizic în care vă desfășurați activitatea
Condițiile de muncă
Facilitățile acordate de către instituție angajaților
Calitatea și cantitatea resurselor de lucru disponibile
Competența celorlalți angajați ai instituției cu care interacționați frecvent
Comunicarea între unitățile ierarhice din cadrul instituției
Colaborarea cu alte instituții publice
Colaborarea cu instituțiile publice centrale
Comunicarea cu cetățenii
Volumul de muncă
Gradul de informatizare a instituției
Instrumentele de comunicare și de promovare în mediul online
Atmosfera generală la locul de muncă
Procesul de consultare și adoptare a deciziilor
Echitatea distribuirii sarcinilor
Sistemul etic promovat la nivelul instituției

Question Title

* 10. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă), cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la nivelul Județului Teleorman?

Question Title

* 11. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale?

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Medicii de familie
Laborator de analize medicale
Recuperare/ balneologie/ kinetoterapie
Spitalul Județean de Urgență Alexandria
Spitalul Municipal Turnu Măgurele
Spitalul Municipal Caritas - Roșiorii de Vede
Serviciul de Ambulanță
Medici stomatologi
Farmacii
Asistență medicală comunitară
Asistență medico-socială la domiciliu

Question Title

* 12. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră?

Question Title

* 13. Care considerați că sunt principalele domenii/activități care susțin economia și dezvoltarea locală?

Question Title

* 14. Raportat la nivel județean, care sunt principalele 3 probleme întâlnite:

Question Title

* 15. Care considerați că este principala cauză a problemelor existente la nivelul Județului Teleorman?

Question Title

* 16. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă foarte nemulțumit(ă), 2 nemulțumit(ă), 3 neutru, 4 mulțumit(ă) și 5 foarte mulțumit(ă)), vă rugăm să menționați în ce măsură sunteți mulțumit(ă) de calitatea sistemului educațional la nivelul Județului Teleorman

Question Title

* 17. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă educația, la nivelul județului Teleorman:

Question Title

* 18. Care considerați că sunt principalii factori de poluare la nivelul Județului Teleorman:

Question Title

* 19. Raportat la localitatea în care aveți domiciliul, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte:

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu/ nu răspund
Alimentare cu apă  și canalizare
Administrarea parcurilor/ spațiilor verzi
Curățenie și gestiunea deșeurilor
Iluminat public
Întreținere infrastructură rutieră și pietonală
Infrastructura educațională (grădinițe, creșe, școli, licee)
Locuri de joacă pentru copii
Petrecerea timpului liber
Piețe agroalimentare
Siguranța și ordinea publică
Transportul public

Question Title

* 20. Din punctul Dumneavoastră de vedere, menționați care ar fi primele trei priorități/proiecte (domenii) în care ar trebui să se investească în perioada următoare:

Question Title

* 21. Care considerați că sunt principalele tradiții si obiceiuri reprezentative pentru Județul Teleorman?

Question Title

* 22. Ce îmbunătățiri ați aduce la nivelul Județului Teleorman?

Question Title

* 23. Cum calificaţi calitatea serviciilor efectuate de către primăria din localitatea dvs?

Question Title

* 24. Ce aspecte din activitatea administrației publice locale (din localitatea dvs.) ar trebui îmbunătățite?

0 din 24 cu răspuns
 

T