Question Title

* 1. Naziv, pravni oblik i lokacija vaše organizacije? (Na primjer Otkup doo Maglaj)

Question Title

* 2. Da li otkupljujete sljedeće samoniklo bilje i šumske plodove:

Question Title

* 3. Od kada se bavite otkupom (unesite godinu)?

Question Title

* 4. Sa koliko prosječno sakupljača sarađujete na godišnjem nivou?

Question Title

* 5. Šta od navedenog vas najbolje opisuje?

Question Title

* 6. Šta dominira u vašem otkupu kada su u pitanju količine?

Question Title

* 7. Na kojem području vršite otkup?

Question Title

* 8. Da li imate potrebe za novim sakupljačima?

Question Title

* 9. Ako imate potrebu za novim sakupljačima, na kojem području?

Question Title

* 10. Šta vam je interesantno za otkup od novih sakupljača  i u kojim količinama?

Question Title

* 11. Da li u poslovima skupljanja sarađujete sa nekim udruženjem?

Question Title

* 12. Da li ste do sada organizovali obuke za sakupljače?

Question Title

* 13. Da li planirate organizovati nove obuke za sakupljače u ovoj godini?

Question Title

* 14. Ako bi vam trebala podrška FARMA II projekta za nove obuke, molimo navedite u kojem mjesecu?

Question Title

* 15. Da li vam je potreban neki dodatni vid podrške FARMA II projekta, poput grafičkog dizajna, promocije, online marketinga i slično? Ako da, navedite ispod.

Question Title

* 16. Vaša eventualna pitanja ili komentari?

T