Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Date de contact

Question Title

* 2. Prelucrarea datelor personale


1. Sunt de acord cu colectarea numelui si a adresei de email
in scopul transmiterii de informatii despre eveniment organizat on-line de HPDI pe data de 27.03.2020, ora 17:00.(confirmare inregistrare la eveniment, accesare link intrare in conferinta in platforma de comunicare Zoom audio-video); 
2. Sunt de acord cu:
-participarea la realizarea unui flash-mob on-line impreuna cu comunitatea HPDI, inregistrat audio-video prin intermediul platformei Zoom
-inregistrarea audio-video prin camera device-ului fiecarui participant a evenimentului Flash-mob; camera trebuie sa fie deschisa pe tot parcursul apelului Zoom, 
-folosirea filmului inregistrat live, editat de HPDI pentru standarde de calitate audio-video, pe pagina Facebook HPDI, Linkedin HPDI, Youtube HPDI


Orice participant la inregistrarea flash-mob are urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi informat
2. Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal
3. Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal
4. Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal
5. Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
6. Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal
7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal
8. Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal

 


Procesul de prelucrare a acestor tipuri de date este supus legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), prin care se reglementează în mod explicit activitățile de procesare a datelor cu caracter personal, calitățile entităților juridice ce procesează date cu caracter personal, rolurile și responsabilitățile acestora.

0 of 2 answered
 

T