Welkom bij de vragenlijst 'Wat motiveert jou?'

Om je een indruk te geven van wat jou motiveert (in een bepaalde context) hebben we deze vragenlijst opgesteld.

Je kunt de enquête intuïtief invullen; dan selecteer je de stellingen op je gevoel, zonder een grondige rationele afweging. Je kunt de enquête ook invullen met een bepaalde context voor ogen. In dat geval selecteer je de stellingen die binnen die context het meest op jou van toepassing zijn.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met jouw gegevens. De terugkoppeling vindt alleen aan jou plaats. Wel kunnen wij jouw reacties bundelen met die van anderen en op die manier groepseffecten zichtbaar maken. Daarbij zullen geen namen of verwijzingen zichtbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming.
 
5% of survey complete.

T