กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

Question Title

* 1. ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)

Question Title

* 2. ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

Question Title

* 3. สายงานที่ต้องการเข้าร่วม Weekly Online Jobs Fair (เลือกได้มากกว่า 1 สายงาน)

Question Title

* 4. ชื่อผู้ติดต่อ

Question Title

* 5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

Question Title

* 6. E-mail 

T