Sprawozdanie z realizacji projektu 

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Reprezentowana szkoła/instytucja

Question Title

* 3. Numer telefonu

Question Title

* 4. Z jaką grupą/klasą zrealizował Pan/Pani projekt? Proszę napisać,
jak liczna była grupa docelowa, w jakim jest wieku i w jakich okolicznościach realizowała projekt (np. godzina wychowawcza, lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty organizowane poza szkołą).

Question Title

* 5. Proszę krótko opisać poszczególne etapy realizacji projektu, w tym podać daty przeprowadzonych warsztatów i akcji oraz opisać krótko rezultaty realizacji projektu dla osób uczestniczących i społeczności szkolnej/lokalnej. 

Question Title

* 6. Czy podczas realizacji projektu napotkał Pan/Pani jakiekolwiek trudności? Jeśli tak, proszę opisać jakie.

Question Title

* 7. Jak ocenia Pan/Pani scenariusze zajęć i materiały udostępnione w ramach projektu? Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, w tym propozycji zmian, w komentarzu.

Question Title

* 8. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z Amnesty International podczas realizacji projektu? Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, w tym propozycji zmian, w komentarzu.

Question Title

* 9. Proszę o podanie nazwy klasy/szkoły/grupy, która powinna widnieć na certyfikacie z tytułem "Obrońców i Obrończyń Praw Człowieka" i podać adres, na który certyfikat ma  zostać przesłany.

Question Title

* 10. Oświadczenia i zgody

T