Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Reprezentowana szkoła/instytucja

Question Title

* 2. Reprezentowana szkoła/instytucja

Numer telefonu

Question Title

* 3. Numer telefonu

Jakie ma Pan/Pani doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych związanych z tematyką praw człowieka?

Question Title

* 4. Jakie ma Pan/Pani doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych związanych z tematyką praw człowieka?

Dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w projekcie edukacyjnym "Odważni ludzie broniący praw człowieka"?

Question Title

* 5. Dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w projekcie edukacyjnym "Odważni ludzie broniący praw człowieka"?

Z jaką grupą/klasą planuje Pan/Pani zrealizować projekt? Proszę napisać,
jak liczna jest grupa docelowa, w jakim jest wieku i w jakich okolicznościach będzie realizowała projekt (np.  godzina wychowawcza, lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty organizowane poza szkołą).

Question Title

* 6. Z jaką grupą/klasą planuje Pan/Pani zrealizować projekt? Proszę napisać,
jak liczna jest grupa docelowa, w jakim jest wieku i w jakich okolicznościach będzie realizowała projekt (np.  godzina wychowawcza, lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty organizowane poza szkołą).

Jakiego wsparcia oczekuje Pan/Pani od zespołu edukacji Amnesty International podczas realizacji projektu?

Question Title

* 7. Jakiego wsparcia oczekuje Pan/Pani od zespołu edukacji Amnesty International podczas realizacji projektu?

Zgody i oświadczenia

Question Title

* 8. Zgody i oświadczenia

T