Question Title

* 1. Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzimy badanie dotyczące skuteczności wsparcia, które było oferowane w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Bardzo ważnym elementem tego badania jest porównanie losów absolwentów dwóch grup: osób, które uczestniczyły w takich projektach z osobami, które tego nie robiły.
Rozmowa będzie dotyczyła Pana(i) drogi zawodowej po zakończeniu uczelni.
Chciał(a)bym teraz zadać Panu(i) kilka pytań związanych z kryteriami udziału w tym wywiadzie. Przypominamy, że Pana(i) odpowiedzi są poufne i objęte tajemnicą statystyczną. Wyniki badania są wykorzystane jedynie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych i prezentowane tylko w postaci zbiorczej w sposób uniemożliwiający identyfikację uczestników badania.
Ponadto w związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dotyczącym ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do uzyskania Pana(i) zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia wywiadu i ewentualnej kontroli pracy ankietera.

K0. Czy wyraża Pan(i) zgodę na udział w badaniu?

Jeszcze raz chcielibyśmy potwierdzić, że Pana(i) wypowiedzi są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, bez możliwości połączenia ich z konkretną osobą. Pana(i) udział w badaniu jest dla nas bardzo ważny. Dzięki Pana(i) opinii możliwa będzie ocena efektów obecnie realizowanych projektów unijnych oraz zaprojektowanie lepszych rozwiązań na przyszłość

T