FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Adres korespondencyjny

Question Title

* 3. Adres e-mail

Question Title

* 4. Numer telefonu

Question Title

* 5. Miejscowość, w której działasz

Question Title

* 6. Z jakiego miasta będziesz jechał/a na obóz?

Question Title

* 7. Przewidywalny koszt dojazdu na obóz (w obydwie strony)

Question Title

* 8. Czy masz jakieś ograniczenia, które mogą wpłynąć na Twoje uczestnictwo w warsztatach (np. zdrowotne, sprawnościowe)? Czy masz specjalne potrzeby żywieniowe?

Question Title

* 9. Osoba do kontaktu w razie nieprzewidywalnych okoliczności (imię, nazwisko, numer telefonu)

Question Title

* 10. Opisz krótko swoje dotychczasowe doświadczenie w Amnesty International

Question Title

* 11. Program obozu zostanie podzielony na dwie ścieżki: edukacyjną i aktywistyczną. Oznacza to, że podczas części zajęć podzielimy się na grupy edukacyjną i aktywistyczną (oczywiście będzie też mnóstwo warsztatów wspólnych dla obu grup). Wybierz jedną ścieżkę, w której szczególnie chcesz się rozwijać.

Question Title

* 12. Czy chciałbyś/chciałabyś dodać coś do naszej propozycji programu obozu?

Question Title

* 13. Czy masz jakieś uwagi/propozycje dotyczące organizacji obozu? Jeśli tak, zachęcamy do podzielenia się nimi.

Question Title

* 14. Podczas obozu będzie przestrzeń, by dzielić się doświadczeniami/sukcesami/umiejętnościami w obszarze aktywizmu i edukacji praw człowieka. Zaprosimy kilka chętnych osób do przedstawienia dobrej praktyki ze swojego zaangażowania w działalność Amnesty. Czy chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoim doświadczeniem? Jeśli tak, w komentarzu podaj dokładny temat Twojego wystąpienia.

Question Title

* 15. Czy chciałbyś/chciałabyś w jakiś inny sposób włączyć się w organizację obozu? Jeśli tak, daj nam znać :)

Question Title

* 16. W jaki sposób planujesz wykorzystać wiedzę, umiejętności, inspiracje i kontakty zdobyte podczas obozu?

Question Title

* 17. Oświadczenie

Question Title

* 18. Oświadczenie

Question Title

* 19. Zgoda

T