Khảo Sát "TẤM VẢI CỘNG ĐỒNG"

Sở Công Viên và Hoạt Động Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) đang trong quá trình thiết kế một công viên mới trên S Charlestown St, đoạn giữa 34th Ave S và 35th Ave S. Hãy tham gia góp ý và giúp định hình nên công viên khu phố của quý vị. Chúng tôi đang thu thập các thiết kế mẫu vải và thớ vải để thể hiện các di sản và văn hóa đa dạng của khu phố này. Những mẫu vải và thớ vải của quý vị có thể trở thành cảm hứng cho chủ đề nghệ thuật của công viên: Tấm Vải Cộng Đồng.

Question Title

* 1. Khu vực nào trên thế giới đại diện cho di sản của quý vị?

Question Title

* 2. Ví dụ về một loại vải hoặc họa tiết trên vải gắn liền với khu vực mà quý vị cho là di sản của địa phương mình là gì?

Question Title

* 3. Trong các phương pháp dệt vải sau đây, phương pháp nào là hình thức thích hợp nhất để làm nổi bật di sản đó? Đánh dấu chọn bao nhiêu tùy thích.

Question Title

* 4. Quý vị có cách thức gợi ý nào về mẫu vải như ảnh chụp hoặc thứ nào đó khác mà quý vị sở hữu không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết cách liên hệ với quý vị (câu hỏi tiếp theo) để trao đổi về cách lấy mẫu đó làm cảm hứng trang trí nghệ thuật cho công viên. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tải ảnh lên.

PDF, PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 5. Xin cho biết địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ với quý vị nếu quý vị gửi mẫu hoặc muốn góp ý về các mẫu vải mới được nộp. (tất cả những người có phản hồi hoàn chỉnh kèm theo địa chỉ email (hoặc số điện thoại) sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng thẻ quà tặng Safeway)

Question Title

* 6. 6. Trong số các mẫu ở đây, hãy nhấp vào thớ vải/mẫu vải mà quý vị thấy đồng điệu hoặc mô tả ý nghĩa của chúng đối với quý vị (câu hỏi tiếp theo). Đánh dấu chọn bao nhiêu tùy thích.

Question Title

* 7. Mô tả ý nghĩa của mẫu vải đó đối với quý vị (không bắt buộc)

0 of 7 answered
 

T