Screen Reader Mode Icon
Temeljem Odluke Zakladne uprave o razrješenju Vanje Škorić kao članice Zakladne uprave od 10. studenog 2020. godine te Odluke Zakladne uprave o pokretanju postupka izbora novog člana ili članice Zakladne uprave od 10. studenog 2020. godine te prema članku 17. Statuta Zaklade SOLIDARNA objavljujem poziv za nominacije za članstvo u Zakladnoj upravi.

Prema čl. 15. Statuta SOLIDARNE zakladna uprava se sastoji od najmanje tri zakladnika te najviše dvije osobe iz šireg kruga zainteresirane javnosti, a trenutni članovi i članice su:

-        Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave, zakladnica

-        Mirjana Matešić, zamjenica predsjednice Zakladne uprave, zakladnica

-        Nebojša Taraba, filmski producent, nije zakladnik

-        Zlata Paštar, profesorica u I. Gimnaziji Zagreb, nije zakladnica

Prema ovome pozivam sve zakladnike i zakladnice za kandidaturu za člana ili članicu Zakladne uprave s naglaskom na čl.16. Statuta SOLIDARNE.

Prema čl. 16. Statuta SOLIDARNE članovi Zakladne uprave biraju se na temelju osobne kandidature ili nominacije zakladnika, s obrazloženjem stručnih kompetencija, profesionalnog iskustva i djelovanja u javnosti koji me kandidirana osoba može doprinositi programskom i financijskom razvoju Zaklade, upravljanju Zakladom i promociji njezine svrhe.

Član Zakladne uprave ne može biti neposredni ili posredni primatelj potpora Zaklade, osobno niti kao član, član upravnog tijela ili zaposlenik u pravnoj osobi koja je primatelj potpora Zaklade niti osoba čiji srodnik po uspravnoj liniji, srodnik po pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stupnjem ili partner član, član upravnog tijela ili zaposlenik u pravnoj osobi koja je primatelj potpora Zaklade.

Također, u skladu s pravilnikom o upravljanju sukobom interesa, stav je zakladnika i Zakladne uprave SOLIDARNE od njezina začetka  član ili članica Zakladne uprave ne može biti osoba na rukovodećim pozicijama i pozicijama odlučivanja u političkim strankama radi specifičnosti javne i zagovaračke pozicije Zaklade SOLIDARNA te mogućeg sukoba određenog političkog interesa i interesa zaklade.

Prema odluci Zakladne uprave o pokretanju ovog poziva od 10. studenoga 2020., Upraviteljica zaklade je dužna pokrenuti postupak za kandidature za člana ili članicu Zakladne uprave prema čl.17.  Statuta SOLIDARNE kako bi o tome Zakladna uprava mogla odlučiti na svojoj sjednici koja će se održati do kraja prosinca 2020. Poziv za nominacije za članstvo u Zakladnoj upravi upućuje upravitelj Zaklade svim zakladnicima te objavljuje na internetskim stranicama Zaklade najmanje dva tjedna prije održavanja sljedeće sjednice Zakladne uprave. Prema članku 17. Statuta sve kandidature za članstvo u zakladnoj upravi moraju se podnijeti pisanim putem Upravitelji zaklade najkasnije 72 sata prije održavanja sjednice. Kandidature mogu podnijeti svi zakladnici kao i drugi građani koju predstavljaju zainteresiranu javnost SOLIDARNE.   

 

Ovaj je poziv raspisan 8.12. 2020. s rokom za podnošenje kandidatura na email ivan.blazevic@solidarna  najkasnije do ponoći u utorak 22. prosinca 2020. putem online poveznice na anketu. 

 

Administrativnu obradu prijava provest će tajnik Ivan Blažević u suradnji s Draženom Hoffmannom kao verifikatorom, zakladnikom koji nije profesionalno vezan uz zakladu. Svi zakladnici dobit će povratnu informaciju o odluci Zakladne uprave o imenovanju novog člana/ice do kraja prosinca 2020. Sjednica Zakladne uprave krajem prosinca 2020. bit će pravodobno najavljena i otvorena za sudjelovanje za sve zakladnike, a predloženi datumi su 23. ili 30. prosinca.  

Question Title

* 1. Koga nominirate kao člana/icu Zakladne uprave SOLIDARNE u dvogodišnjem mandatu od 1. siječnja 2020. do 31. 212. 2021.?
Možete nominirati sebe ili drugu osobu, kako zakladnika tako i vanjskog stručnjaka/inju za koju mislite da može doprinijeti upravljanju Zakladom i njezinom razvoju. Molimo vas da nominirate SAMO  osobe koje su prethodno potvrdile da su voljne na ovaj način surađivati sa SOLIDARNOM te za koje znate d anisu u sukobu interesa kako je opisan u Pozivu na nominacije.

Question Title

* 2. Kako nominirana osoba, prema Vašem uvjerenju, može doprinijeti upravljanju i razvoju Zaklade SOLIDARNA kao članica zakladne uprave u narednom dvogodišnjem razdoblju? 
Molimo ukratko opišite njezine kompetencije i potencijalni doprinos.

Question Title

* 3. Molimo vas za kontakt podatke nominirane osobe

Question Title

* 4. Molimo vas za vaše ime kao zakladnika koji upućuje ovu nominaciju

0 of 4 answered
 

T