Ерөнхий мэдээлэл

Question Title

* 1. Компанийн нэр

Question Title

* 2. Таны овог нэр

Question Title

* 3. Таны албан тушаал

Question Title

* 4. Тантай холбогдох мэдээллээ үлдэнэ үү.

Question Title

* 5. Танай компани 2017 оны төлөвлөлтөө хийсэн эсэх:

Question Title

* 6. Компанийн стратеги төлөвлөлтийн хөтөлбөрт хэдэн хүнээ хамруулахыг хүсч байна вэ?

Question Title

* 7. Танай компанид сэтгэл зүйн үйлчилгээ авах хэрэгцээ шаардлага байгаа бол ямар төрлийн үйлчилгээ болохыг бидэнтэй хуваалцана уу:

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T