Fijn dat u ons wilt helpen om een actueel inzicht te krijgen in het aanbod van interventies gericht op de gevolgen van kanker. Deze vragenlijst is bedoeld om interventies aan te dragen welke nog niet eerder in het NVPO interventierapport (2015) zijn opgenomen. Wij verzoeken u deze vragenlijst zonder onderbrekingen in te vullen.

Hebt u vragen over deze update en/of over de vragenlijst, neem dan contact op met Saskia Lunter, s.lunter@iknl.nl.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

T