Ý Kiến Cộng Đồng về Nghệ Thuật Công Cộng Burien

Thành Phố đang lên kế hoạch dài hạn về các tác phẩm nghệ thuật công cộng; xin vui lòng giúp chúng tôi hiểu các ưu tiên của quý vị về nghệ thuật công cộng.

Question Title

* 1. Theo quý vị, mục đích của nghệ thuật công cộng là gì? (chọn 3 mục ưu tiên nhất)

Question Title

* 2. Mô tả một tác phẩm nghệ thuật công cộng đem lại niềm vui cho quý vị và/hoặc khiến quý vị phải trầm trồ.

Question Title

* 3. Tác phẩm nghệ thuật công cộng mà quý vị yêu thích nhất ở Burien là tác phẩm nào? Vì sao?

Question Title

* 4. Quý vị đã thấy tác phẩm nghệ thuật nào ở những khu dân cư khác mà quý vị mong muốn Burien cũng có?

Question Title

* 5. Quý vị muốn trải nghiệm nghệ thuật nơi công cộng ở đâu?

Question Title

* 6. Quý vị muốn loại hình nghệ thuật công cộng nào trở nên phổ biến hơn ở Burien? (Chọn 3 mục ưu tiên nhất)

T