INTRODUCERE

Vă mulţumim că aţi răspuns invitaţiei noastre de a răspunde chestionarului de mai jos privind nevoile de formare ale cadrelor didactice.

Chestionarul a fost elaborat în cadrul proiectului POSDRU Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional, care are ca scop dezvoltarea competentelor personalului didactic printr-un program de formare continua, in scopul abilitarii curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale si imbunatatirea calificarii capitalului uman din educatie.

Intrebarile din chestionar se referă la experiențele dumneavoastră de formare, dar mai ales la nevoile de formare viitoare la care vă gândiți în acest moment.

Opiniile pe care le exprimați în acest chestionar vor sta la baza elaborării ofertei de formare continuă.

Vă rugăm să răspundeți la întrebări conform situației dumneavoastră. Nu există răspunsuri corecte sau incorecte, ci numai răspunsuri care reflectă, cât mai bine, opiniile dumneavoastră privind diferite aspecte legate de această temă.

Vă asigurăm că datele furnizate vor fi analizate şi valorificate doar în cadrul acestui proiect, respectând principiile confidenţialităţii.

Va multumim foarte mult pentru completarea chestionarului!

T