Úvod

Milí respondenti,

ďakujeme za Váš záujem o účasť na prieskume.

Náš prieskum je zameraný na ľudí, ktorí istý čas pracovali v zahraničí a vrátili sa na Slovensko. Prieskum je súčasťou výskumu v projekte STYLE, ktorý na Slovensku zastrešuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI.

Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút. Prosím vyplňte dotazník iba v prípade, že ste niekedy v minulosti pracovali v zahraničí (vrátane platenej stáže), Váš pobyt v zahraničí trval aspoň 3 mesiace a zároveň od Vášho príchodu na Slovensko uplynul aspoň rok.

Ďakujeme,

Lucia Mýtna Kureková, PhD.
Mgr. Zuzana Žilinčíková

E-mail: sgi@governance.sk

T