Povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora je uslov za smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i zelenu tranziciju. U obnovljive izvore energije, između ostalog, spadaju hidroelektrane, vetroelektrane i solarne elektrane, kao i elektrane na biogas, geotermalne vode, deponijski gas i dr.  
Iako su investicije u energetici, a naročito u obnovljive izvore, po pravilu velike, pa samim tim rezervisane za velike investitore, po ugledu na praksu razvijenih zemalja je u Srbiji od skoro zaživeo koncept KUPCA-PROIZVOĐAČA (PROZJUMERA). Status kupca-proizvođača u Srbiji, kao i u svim drugim državama koje razvijaju ovaj koncept, može steći kako pravno lice i preduzetnik, tako i fizička lica i stambene zajednice (kao pravna lica). U praksi kupci-proizvođači najčešće investiraju u solarne panele, jer te investicije podrazumevaju najmanja finansijska ulaganja i primenljiva su na gotovo svim lokacijama zbog široke dostupnosti sunčane energije.  
Specifičnost ovog koncepta je da investitor gradi-postavlja elektranu manjih kapaciteta (najčešće je reč o solarnim panelima), u kojoj proizvodi energiju za svoje sopstvene potrebe, ali je ta elektrana povezana na distributivnu mrežu Elektrodistribucije Srbije (EDS), kako bi višak proizvedene energije mogao da se isporuči snabdevaču kroz taj sistem. Dakle, investitor troši energiju koju proizvodi unutar svog sistema, a višak pušta u mrežu. U periodu u kome više troši nego što proizvodi, investitor povlači energiju iz mreže EDS-a. Zbog ove specifičnosti je prozjumer u našem pravnom sistemu nazvan KUPAC-PROIZVOĐAČ. U skladu sa isporučenom i preuzetom energijom, i prema važećim poreskim propisima Elektroprivreda Srbije (EPS) vrši mesečne obračune i ispostavlja račune kupcima-proizvođačima. 
 
Da biste stekli status kupca-proizvođača proizvođača potrebno je
o  Da izgradite-postavite elektranu (u praksi po pravilu solarne panele); 
o  Da podnesete zahtev Elektrodistribuciji Srbije ili njenom ogranku unutar Srbije za priključenje na distributivnu elektromrežu; 
o  Da zaključite ugovor o potpunom snabdevanju, odnosno ugovor o otkupu električne energije sa snabdevačem (EPS).  
 
 
Prednosti sticanja statusa kupca-proizvođača su: 
o  Umanjeni računi za električnu energiju, a ta ušteda će biti sve veća kako cena bude rasla, što je neminovnost imajući u vidu da je u Srbiji ta cena daleko ispod tržišne; 
o  Pravo da na distributivnoj elektromreži skladištite višak energije koji proizvedete (u slučaju solarnih panela u sunčanim satima), a da tu energiju povučete nazad iz sistema kada vam bude trebala; 
o  Dodatna sigurnost u snabdevanju električnom energijom , jer u slučaju havarija i restrikcija imate svoj, tj. nezavisan izvor električne energije. 
 
Svrha ove ankete je da se utvrdi postojeće stanje u pogledu mogućnosti za razvoj koncepta kupca-proizvođača električne energije iz solarnih panela. Vaši odgovori će pomoći u formulisanju predloga za unapređenje važećeg regulatornog okvira za sticanje tog statusa i  javnih politika za promociju ovog koncepta.
Za popunjavanje upitnika potrebno je oko pet minuta.

T