Prijavni obrazec: Nabavna praksa leta 2024

Veseli smo, da ste se odločili z nami deliti dobre prakse. Prijave na nagrade so odprte do ponedeljka, 1. aprila (do polnoči).

Pri odgovarjanju na vprašanja bodite pozorni na omejitev števila znakov. 


Za vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu nk@planetgv.si.

Question Title

* 1. Prosim, izpolnite podatke o prijavitelju.

Question Title

* 2. Izberite ustrezno kategorijo:

Question Title

* 3. Naslov vaše prakse.

Question Title

* 4. V katerem letu je bila vaša praksa izvedena?

Question Title

* 5. Kratek povzetek prakse (največ 1500 znakov s presledki).

Question Title

* 6. Predstavite razloge, zaradi katerih ste se odločili za uvedbo prakse (največ 800 znakov s presledki).

Question Title

* 7. Priloge k prijavi.

Samo datoteke vrste PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Izberi datoteko

Question Title

* 8. Potrdite pogoje sodelovanja na razpisu:

Question Title

* 9. Strinjam se s splošni pogoji prijave.

Question Title

* 10. Izjavljamo, da so vsi podatki resnični in se strinjamo, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

Izmed vseh prejetih prijav bo strokovna komisija za vsako kategorijo izbrala finaliste, ki bodo svojo prakso osebno predstavili komisiji. Komisija si pridržuje pravico, da posamezne finaliste pozove k predložitvi dodatnih pojasnil, na osnovi katerih bo lahko izbrala zmagovalca znotraj posamezne kategorije in ga razglasila na Nabavni konferenci 16. in 17. maja 2024 v Portorožu. 
  
Prijave na razpis so odprte do ponedeljka, 1. aprila 2023.  
  
Vprašanja lahko naslovite na e-naslov: nk@planetgv.si. 

T