Vážení rodiče,

obracíme se na vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který se týká školní mobility žáků směrem domov – škola – domov. Cílem tohoto výzkumu je odhalit problémy v dopravě žáka do školy. Svými odpověďmi pomůžete zmapovat problémy, se kterými se setkávají děti na cestě z domu do školy a zpátky, a vytvořit tak podklad pro budoucí změny stávající situace. Účast ve výzkumu je dobrovolná a anonymní.

Question Title

* 1. Název školy:

Question Title

* 2. Do které třídy chodí vaše dítě?

Question Title

* 3. Jak se vaše dítě obvykle dostává do školy (tam a zpátky)? (Můžete zvolit více možností)

Question Title

* 4. Má vaše dítě doprovod, když jde do školy?

Question Title

* 5. Jak dobře jsou pro vás dostupné následující způsoby dopravy v okolí vaší školy?

  Vůbec nedostupný Spíše nedostupný Spíše dostupný Velmi dostupný Nevím
Pěšky
Kolo / koloběžka
MHD
Auto

Question Title

* 6. Jak jsou podle vás bezpečné následující způsoby dopravy v okolí vaší školy?

  Vůbec nebezpečný Spíše nebezpečný Spíše bezpečný Velmi bezpečný Nevím
Pěšky
Kolo / koloběžka
MHD
Auto

Question Title

* 7. Jak si hodnotíte dopravní situace v okolí vaší školy v době od nástupu vašeho dítě do školy do současné doby?

Question Title

* 8. S jakými problémy se vaše dítě setkává při dopravě do školy?

Question Title

* 9. Má škola, kam chodí Vaše díte, zpracovaný (nebo) jej připravuje plán mobility a byl(a) jste o tom informován(a)?

Question Title

* 10. Pokud ano, jak moc je tento školní plán mobility přínosný pro zlepšení mobility vašeho dítěte?

Question Title

* 11. Účastnilo vaše dítě nějaké aktivity (akce, kroužky, projekty atd.), které se týkaly zvýšení jeho bezpečí a ekologičnosti dopravy do školy?

Question Title

* 12. Byl(a) jste oslovená pro zapojení do aktivit týkající školní mobility dětí?

Děkujeme za vaše odpovědi a čas!

T