Ankieta społecznej odpowiedzialności biznesu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu  (MPWiK) jest firmą stale doskonalącą się w każdym z obszarów swojej działalności.

W związku z tym, że misją firmy jest służba społeczności miasta Wrocławia,  MPWiK przygotowuje pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu, który dotyczy wpływu działalności firmy na społeczność lokalną, środowisko naturalne i gospodarkę regionu.

Celem badania jest poznanie Twojej opinii i oczekiwań.

* 1. Co jest dla Ciebie istotne, kiedy myślisz o działalności firmy takiej jak MPWiK?
Wybierz 4 zagadnienia, zaznaczając je w kratce po lewej stronie.

T